Ирсолпулиҳо

Ирсолпулиҳо

КВД «Почтаи тоҷик» қабул ва пардохти ирсолпулиҳои дохили ҷумхурӣва аз он берунро дар фаолияти кори худ ҷой додаст.

Ирсолпулиҳои, ки аз давлатҳои ИДМ ворид мегарданд аввал маркази маълумоти (Сервер ё база даних) ворид мегарданд маблағ асори хориҷиро ташкил медиҳад (доллари ШМА).

Баъди воридот ба асори миллӣ сомони бо таври автомати гардонида шудапечат мешаванд.

Баъд ба ноҳияҳо, вилоятҳо ва шаҳрҳо ба суроғаашон тақсим карда мешавад. Вақте,ки маблағи ирсолпулиҳо ба суратҳисоби КВД «Почтаитоҷик» воридшуд, ирсолпулиҳо ба суроғаи шаҳрвандон фиристонида мешаван двамаблағиирсолпулиҳо ба суратҳисоби корхонаҳои тобеи КВД «Почтаитоҷик» гузаронида мешавад. Вашаҳрван бароигирифтани маблағи ирсолпули даъват менамоянд ва дар асоси шиноснома пардохт мешавад. Дар варақаи ирсолпулӣ раками шиноснома кай аз тарафи кадом шуъбаи шиносномадиҳи дода шуда кай карда мешавад ва имзоишаҳрван гирифтамешавад. Баъди пардохти варақи ирсолпулӣ қисми варақа ба шаҳрванд барои нигаҳдори дода мешавад. Боқимондаи варақа ба КВД «Почтаитоҷик» боз пас гардонида мешавад баъди бозгашти варақаи ирсолпулӣ дар маркази маълумоти оидипардохти ирсолпулӣ маълумот ворид карда мешавад.

Аз ҷониби шаҳрвандон ба давлатҳои ИДМ ирсолпулио фиристонида мшавад ин ҳамбо таври автомати сомони ро ба асорихориҷи гардонида мешуда ба суроғаи нишондода шудафиристонида мешавад. Асосан ирсолпулиҳое, ки шаҳрвандон мефиристонанд ба марказҳои ислоҳи (Тюрма) воридмегарданд.

Дар охири ҳар моҳ оиди пардохт ва қабули ирсолпулиҳо аз маркази маълумоти (Сервер) ҳисобот печат карда мешавад.

Исолпулиҳ об системаи Айфеслайт қабул ва пардохт карда мешаванд. Ирсолпулиҳои дохили ҷумхури асосан алиментро ташкил медиҳанд.

КВД «Почтаи тоҷик» дар асоси шартномаи тарафайн бо давлатҳои ИДМ қабул ва пардохти ирсолпулиҳоро ба роҳмондааст.

КВД «Почтаитоҷик» бо 12 давлатҳои дурру наздик шартномаи ҳамкориро оиди итиқол ва пардохти ирсолпулиҳоро бароҳмондааст;

Россия, Беларусия,Украина,Озорбойҷон,Узбекистон,Қазоқистон, Қиргизизистон,Арманистон,Тукманистон,Туркия,ГрузияваМалдова.

Бодавлатҳои Россия, Беларусия,Украина ҳамкори бо таври електрони боқимонда Озорбойҷон,Узбекистон,Қазоқистон, Қиргизизистон,Арманистон,Тукманистон,Туркия,ГрузияваМалдовабо таври қогазиирсолпулиқабул карда мешавад.

Маблагхое, ки аз чониби шахрвандон ба кадом сурогае, ки фиристонида мешаванд  но вобаста аз маблаг 6 фоиз дармад гирифта мешавад.

Дар холате, ки бо хохиши шахрванд маблаги ирсолпули ба сурогаи истикоматии шахрванд бурда расонида шавад ба фоидаи «Почтаи точик» 3 фоиз даомад гирифта мешавад.

Дар холати пардохти ирсолпули дар тамоми шуъбахои алокаи «Почтаи точик» аз шахрванд маблаг гирифта намешавад.

 Ба давлатхое, ки мо метавонем маблаг фристонем ё маблаг гирем.

 

Давлатхо                  Намуди перевод                          ичозат барои фристонидани маблаг.

 

Армения                        электрони                                                      1000$

Озорбойчон                 электрони                                                      1000$

Баларусия                     электрони                                                      1000$

Грузия                              когази                                                               200$

Казокистон                   электрони                                                        1000$

Киргизистон                 электрони                                                      1000$

Малдова                        электрони                                                      1000$

Рассия                            электрони                                                      2000$

Туркманистон                когази                                                               200$

Турция                             когази                                                                200$

Украина                           электрони                                                      1000$