Девони барид

Девони барид

  Низоми иттилоърасонӣ дар замони қадим ташаккул ёфт ва яке аз чунин ташкилотҳои идории боназм дар аҳди Ҳахоманишиён таъсис дода шуд, ки бархе аз муаррихон ин хонадонро асосгузори низоми почта хондаанд. Чопархонаҳои сохтаи эшон дар гӯшаҳои давлат иттилоот ва муросилоти

Почтаи Форси қадим

Почтаи Форси қадим

  Ҳахоманишиён – сулолаи давлатдории қадими иронӣ ҳанӯз дар асри VI пеш аз милод низоми мураттаб ва муназзами почтаро таъсис дода буданд. Тавре ки маъхазҳо зикр мекунанд, почта дар ин сарзаминҳо аз ин қадимтар арзи вуҷуд доштааст ва дар замони

Почта дар аҳди қадим

Почта дар аҳди қадим

  Дар замони қадим мардум барои интиқоли иттилооти муҳим аз овози одамӣ истифода мекарданд. Интиқоли шифоҳии иттилоот барои мардум нобоб буд, зеро дар масофаҳои дур овози одамӣ шунида намешуд ва барои тақвияти интиқоли садо танаи рустаниҳои дарунковок ва дар давраҳои